ΚΑΦΕΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΛΕΚΟΣ
Αλέκος
Καφεκοπτικά Μηχανήματα

Πλατεία Δώδεκα Αποστόλων 2
Θεσσαλονίκη
Ελλάδα.: 2310 513.633
Fax : 2310 552.059
Ανεβατόριο καφέ Νο 30

Ανεβατόριο καφέ Νο 30


 

Είναι το σύστημα ανύψωσης του ωμού καφέ προκειμένου αυτός να μεταφερθεί στο θάλαμο αναμονής στην κορυφή του μηχανήματος έτσι ώστε να είναι έτοιμος να εισέλθει στο τύμπανο φρύξεως.   

Το σύστημα αποτελείται από τον χώρο φόρτωσης στο επάνω μέρος και το θάλαμο πίεσης ακριβώς από κάτω. Εσωτερικά του θαλάμου πίεσης είναι τοποθετημένος ο ηλεκτροκινητήρας με την φτερωτή κατά τέτοιο τρόπο ώστε το όλο σύστημα να αποτελεί μία ενιαία διάταξη ενός όγκου. Το όλο σύστημα μπορεί να τοποθετηθεί σε απόσταση έως και 10 μέτρα από το ψηστικό μηχάνημα.  

Η ανύψωση πραγματοποιείται με συμπιεσμένο αέρα ο οποίος διερχόμενος από ακροφύσιο μέσα στο χώρο φόρτωσης συμπαρασύρει τους κόκκους του καφέ και δια μέσω  αγωγού (PVC), τους μεταφέρει και τους αποθέτει στον θάλαμο αναμονής.

Ο χώρος φόρτωσης είναι σχήματος ανάποδης πυραμίδας, έχει χωρητικότητα 50 κιλών ωμού καφέ και είναι κατασκευασμένος από λαμαρίνα τύπου DKP-1,5 mm. Επίσης στην κάτω βάση, του πλησίον του ακροφυσίου, φέρει περιμετρικά 6 μαγνήτες οι οποίοι συγκρατούν μεταλλικά αντικείμενα που τυχόν περιέχονται μέσα στον καφέ. 

Ανεβατόριο καφέ Νο 30
active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης