ΚΑΦΕΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΛΕΚΟΣ
Αλέκος
Καφεκοπτικά Μηχανήματα

Πλατεία Δώδεκα Αποστόλων 2
Θεσσαλονίκη
Ελλάδα.: 2310 513.633
Fax : 2310 552.059
Φλοιοσυλλέκτης No 15

Φλοιοσυλλέκτης No15


Είναι η διάταξη πού χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό και την παγίδευση του φλοιού του καφέ.  Τοποθετείται παραπλεύρως του μηχανήματος και συνδέεται με αυτό με μεταλλική σωλήνα διατομής 120 mm. 

Μέσω δύο θυρίδων προσιτότητας που υπάρχουν γίνεται ο έλεγχος λειτουργίας, ο καθαρισμός και η τακτική συντήρηση ενώ 2 σιδηρελάσματα διατομής 20x5mm που συγκολλούνται εξωτερικά επιτρέπουν την στήριξη της διάταξης σε τοίχο με κοχλιοβύσματα. 

Φλοιοσυλλέκτης  No15
active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης