ΚΑΦΕΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΛΕΚΟΣ
Αλέκος
Καφεκοπτικά Μηχανήματα

Πλατεία Δώδεκα Αποστόλων 2
Θεσσαλονίκη
Ελλάδα.: 2310 513.633
Fax : 2310 552.059
Φλοιοσυλλέκτης Νο 30

Φλοιοσυλλέκτης Νο 30


Το σύστημα του φλοιοσυλλέκτη στον τύπο Νο 30 φέρει ενσωματωμένο ανεξάρτητο σύστημα αεραντλίας - ηλεκτροκινητήρα με το οποίο πραγματοποιείται ο εφελκυσμός του καπνού και του φλοιού από το κυρίως μηχάνημα. Ο ηλεκτροκινητήρας που είναι τοποθετημένος στην κορυφή της διάταξης είναι τριφασικού ρεύματος 380V, έχει ισχύ 1.5 ίππων και εργάζεται στις 3000 στρ./λεπτό. 

Τα ειδικά πτερύγια που διαθέτει ο θάλαμος φυγοκέντρισης, επιτυγχάνουν σχεδόν απόλυτο διαχωρισμό του φλοιού από τον καπνό, σε βαθμό ώστε στην έξοδο, η περιεκτικότητα φλοιού στο καπνό να είναι μικρότερη από 1%.  Ο φλοιός καταλήγει στον χώρο συγκέντρωσης στο κάτω μέρος, από όπου και απομακρύνεται διαμέσω της θύρας καθαρισμού. 

Το βασικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης διάταξης είναι ότι οδηγεί το φλοιό, διαμέσω της αεραντλίας, η φτερωτή της οποίας κονιορτοποιεί τον τελευταίο, μειώνοντας σημαντικά τον όγκο του, κατά συνέπεια αυξάνεται η ποσότητα φλοιού που μπορεί να αποθηκευτεί στον χώρο συγκέντρωσης, πριν αυτός χρειαστεί καθάρισμα. 

Φλοιοσυλλέκτης Νο 30
active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης